Tjänster


Tillsammans med dig som kund kommer vi fram till en lagerlösning som är optimal för ert företag.

Vi kan även besiktiga och utföra eventuella reparationer av befintligt lager.


Besiktning

Montering

DemonteringRing eller maila Thomas för mer information.

Nerike Lagermontörer AB

Frövidalsgatan 11 H

718 32 Frövi

0735-39 89 00

E-Post: lagermontoren.ab@telia.com

www.nerikelagermontorer.se

Org.nr: 556897-4546