Besiktning


Nerike Lagermontörer AB utför besiktning av lagerinredningar i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Arbetsmiljöverket har i författningssamlingen med beteckningen AFS 2006:4, under punkten A 3:2 utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ. Detta omfattar nyinstallationer såväl som befintliga installationer.


Kraven är:

”Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats vara beständigt märkt med maxlast per sektion och max last per bärplan.”

”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.”

”Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.”

”Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom ställaget 

(s.k. genomskjutningsskydd) om det inte är uppenbart onödigtRing eller maila Thomas för mer information.

Nerike Lagermontörer AB

Frövidalsgatan 11 H

718 32 Frövi

0735-39 89 00

E-Post: lagermontoren.ab@telia.com

www.nerikelagermontorer.se

Org.nr: 556897-4546